Spitzkerzen

19 Artikel
 1. Spitzkerzen

  Spitzkerzen

  Dunkelblau 22 x 245 mm

  Art. Nr.: 5569
  RAL
  CHF 59.33
  VE: 100 Stk (2 x 50)
  CHF 3'797.12
  VE/Pal: 100 Stk (2 x 50) / x 64

 2. Spitzkerzen

  Spitzkerzen

  Altrosa 23 x 245 mm

  Art. Nr.: 5570
  RAL
  CHF 59.33
  VE: 100 Stk (2 x 50)
  CHF 3'797.12
  VE/Pal: 100 Stk (2 x 50) / x 64

 3. Spitzkerzen

  Spitzkerzen

  Bordeaux 22 x 245 mm

  Art. Nr.: 5571
  RAL
  CHF 59.33
  VE: 100 Stk (2 x 50)
  CHF 3'797.12
  VE/Pal: 100 Stk (2 x 50) / x 64

 4. Spitzkerzen

  Spitzkerzen

  Champagner 22 x 245 mm

  Art. Nr.: 5573
  RAL
  CHF 59.33
  VE: 100 Stk (2 x 50)
  CHF 3'797.12
  VE/Pal: 100 Stk (2 x 50) / x 64

 5. Spitzkerzen

  Spitzkerzen

  Rot 22 x 245 mm

  Art. Nr.: 5577
  RAL
  CHF 59.33
  VE: 100 Stk (2 x 50)
  CHF 3'797.12
  VE/Pal: 100 Stk (2 x 50) / x 64

 6. Spitzkerzen

  Spitzkerzen

  Weiss 22 x 245 mm

  Art. Nr.: 5578
  RAL
  CHF 59.33
  VE: 100 Stk (2 x 50)
  CHF 3'797.12
  VE/Pal: 100 Stk (2 x 50) / x 64

 7. Spitzkerzen

  Spitzkerzen

  Dunkelgrün 22 x 245 mm

  Art. Nr.: 5574
  RAL
  CHF 59.33
  VE: 100 Stk (2 x 50)
  CHF 3'797.12
  VE/Pal: 100 Stk (2 x 50) / x 64

 8. Spitzkerzen

  Spitzkerzen

  Gelb 22 x 245 mm

  Art. Nr.: 5582
  RAL
  CHF 59.33
  VE: 100 Stk (2 x 50)
  CHF 3'797.12
  VE/Pal: 100 Stk (2 x 50) / x 64

 9. Spitzkerzen

  Spitzkerzen

  Taupe 22 x 245mm

  Art. Nr.: 33767
  RAL
  CHF 59.33
  VE: 100 Stk (2 x 50)
  CHF 3'797.12
  VE/Pal: 100 Stk (2 x 50) / x 64

 10. Spitzkerzen

  Spitzkerzen

  Salbei 22 x 245mm

  Art. Nr.: 33766
  RAL
  CHF 59.33
  VE: 100 Stk (2 x 50)
  CHF 3'797.12
  VE/Pal: 100 Stk (2 x 50) / x 64

 11. Spitzkerzen "Leuchterkerzen"

  Spitzkerzen "Leuchterkerzen"

  "Leuchterkerzen" dunkelblau 250 x 22 mm

  Art. Nr.: 10231
  RAL
  CHF 43.00
  VE: 100 Stk (2 x 50)
  CHF 3'440.00
  VE/Pal: 100 Stk (2 x 50) / x 80

 12. Spitzkerzen "Leuchterkerzen"

  Spitzkerzen "Leuchterkerzen"

  "Leuchterkerzen" bordeaux 250 x 22 mm

  Art. Nr.: 23712
  RAL
  CHF 43.00
  VE: 100 Stk (2 x 50)
  CHF 3'440.00
  VE/Pal: 100 Stk (2 x 50) / x 80

 13. Spitzkerzen "Leuchterkerzen"

  Spitzkerzen "Leuchterkerzen"

  "Leuchterkerzen" gelb 250 x 22 mm

  Art. Nr.: 10228
  RAL
  CHF 43.00
  VE: 100 Stk (2 x 50)
  CHF 3'440.00
  VE/Pal: 100 Stk (2 x 50) / x 80

 14. Spitzkerzen "Leuchterkerzen"

  Spitzkerzen "Leuchterkerzen"

  "Leuchterkerzen" cream 250 x 22 mm

  Art. Nr.: 10230
  RAL
  CHF 43.00
  VE: 100 Stk (2 x 50)
  CHF 3'440.00
  VE/Pal: 100 Stk (2 x 50) / x 80

 15. Spitzkerzen "Leuchterkerzen"

  Spitzkerzen "Leuchterkerzen"

  "Leuchterkerzen" schwarz 250 x 22 mm

  Art. Nr.: 16058
  RAL
  CHF 43.00
  VE: 100 Stk (2 x 50)
  CHF 3'440.00
  VE/Pal: 100 Stk (2 x 50) / x 80

 16. Spitzkerzen "Leuchterkerzen"

  Spitzkerzen "Leuchterkerzen"

  "Leuchterkerzen" mellow rose 250 x 22 mm

  Art. Nr.: 34002
  RAL
  CHF 43.00
  VE: 100 Stk (2 x 50)
  CHF 3'440.00
  VE/Pal: 100 Stk (2 x 50) / x 80

 17. Spitzkerzen "Leuchterkerzen"

  Spitzkerzen "Leuchterkerzen"

  "Leuchterkerzen" rot 250 x 22 mm

  Art. Nr.: 10232
  RAL
  CHF 43.00
  VE: 100 Stk (2 x 50)
  CHF 3'440.00
  VE/Pal: 100 Stk (2 x 50) / x 80

 18. Spitzkerzen "Leuchterkerzen"

  Spitzkerzen "Leuchterkerzen"

  "Leuchterkerzen" weiss 250 x 22 mm

  Art. Nr.: 10233
  RAL
  CHF 43.00
  VE: 100 Stk (2 x 50)
  CHF 3'440.00
  VE/Pal: 100 Stk (2 x 50) / x 80

 19. Spitzkerzen "Leuchterkerzen"

  Spitzkerzen "Leuchterkerzen"

  "Leuchterkerzen" greige 250 x 22 mm

  Art. Nr.: 34003
  RAL
  CHF 43.00
  VE: 100 Stk (2 x 50)
  CHF 3'440.00
  VE/Pal: 100 Stk (2 x 50) / x 80

19 Artikel